ANBI-status

Anbi

Stichting La Verna heeft al enige tijd de status ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI genoemd. Deze status brengt o.a. met zich mee dat donaties voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.

Bij deze status hoort o.a. dat belangstellenden diverse financiële en organisatorische gegevens over La Verna via deze site in kunnen zien. Het gaat bv. om het beleidsplan, het beloningsbeleid, een overzicht van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Om het document met gegevens over de periode 2015-2016 in te zien kun je het hier downloaden.

De Stichting La Verna heeft al enkele jaren de ANBI-status. Daardoor zijn giften aan het centrum aftrekbaar voor de belasting.