Roland Putman ofm

is franciscaan, lid van de communiteit, pastoor in Beverwijk en lid van de franciscaanse vredeswacht en van de werkgroep gerechtigheid, vrede en eerbied voor de schepping.

Activiteiten

Je ziet hier activiteiten (cursussen, lezingen, retraites enz.) die in het huidige seizoen verzorgd worden én/of in het verleden verzorgd zijn door: