Ariejan Kuin

heeft theologie gestudeerd aan de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, is bestuurssecretaris bij de Orde van de minderbroeders franciscanen. Begeleidt al meer dan zeven jaar wandelingen onder de noemer: ‘Pelgrimeren in de Stad’ – wandelingen in het teken van stilte en ontmoeting!

Activiteiten

Je ziet hier activiteiten (cursussen, lezingen, retraites enz.) die in het huidige seizoen verzorgd worden én/of in het verleden verzorgd zijn door: